Visithaparandatornio -sidan använder cookies. Läs mer här. Genom att fortsätta godkänner

x

Evenemang

Gränslös tänkande förenar

HaparandaTornio med sina 32 500 invånare och 2 500 företag ligger vid svenskfinska gränsen och är en betydande handels- och industricentrum. Efter IKEA- etablering 2006 har utvecklingen, särskilt under de senaste åren, inom handeln varit stark. Outokumpu har investerat drygt 400 miljoner euro i sin produktionsexpandering.


Haparanda och Torneå ligger i centrum av flera geografiska samarbetsområden – Barentsregionen, Nordkalotten och Bottenviksbågen. Städerna och deras invånare har sedan långt tillbaka haft ett tätt socialt och kulturellt utbyte inom många olika områden. Detta har lett till ett konkret och unikt samarbete med satsningar på gemensam planering av städernas framtida utveckling och resursanvändning – tvillingstädernas gemensamma vision.

Vi har ett utmärkt logistiskt läge, hos oss möts alla former av trafikslag. Gränsområdet har därför blivit en mötesplats och mitt på riksgränsen håller en ny stadskärna att ta form. Under vintern 2014 invigdes städerans gemensamma resecentrum och en rälsförbindelse över riksgränsen kommer att starta under de närmaste åren.

 

Två länders möjligheter nära till hands

Inom 30 kilometers radie bor det ca 70 000 människor. De företag som verkar på området tillhör metall- och träindustrin, livsmedel- och textilindustrin och handel och besöksnäring. Gränsområdets ständigt expanderande handelscentra besöks årligen av ca 3 miljoner besökare.

Ett bra läge är en förutsättning för lyckad affärsverksamhet. Haparanda Tornio är i det avseende överlägsen och kan erbjuda unika möjligheter för nya trafik- och logistiktjänster. Universitetsstäderna Uleåborg, Luleå och Rovaniemi finns alla inom en radie av 120 kilometer från HaparandaTornio, mitt på Bottenviksbågen med sina 700 000 invånare. Man uppskattar gränsövergångarna till 12 miljoner människor årligen, vilket gör Tornio Finlands livligaste gräns för landtrafikförbindelse. Många av våra 3 miljoner gäster är shoppingturister som kommer från flera hundra kilometers avstånd, ända från nord Norge och Murmanskområdet i Ryssland. Internationell mötesplats HaparandaTornio har stark dragningskraft för hela Nordkalottområdet, där det bor ca 2 miljoner invånare.